30 Juillet: pause nature

30 Juillet: pause nature

Ull i Ydalir
Sveigde bogen
Sikta bogen
Pilar peika
Mot Yggdrasils nie
Heimar
Vinda med mål
Veva med mål

Mot Nivelheim fly
Mot Muspellheim fly
Mot Jotunheim fly
Mot Åsgard fly
Mot Midgard fly
Mot Vanaheim fly
Mot Helheimen fly
Mot Svartalvheim fly
Mot Ljosalvheim fly

Vinda med mål
Veva med mål

Or Nivelheim fly
Or Muspellheim fly
Or Jotunheim fly
Or Åsgard fly
Or Midgard fly
Or Vanaheim fly
Or Helheimen fly
Or Svartalvheim fly
Or Ljosalvheim fly

Vinda med mål
Veva med mål

Wardruna – Rur